radiesteta mazowieckie wahadełko warszawa radiesteta mazowieckie
wahadełko warszawa wahadełko warszawa różdżkarstwo żyły wodne warszawa

RADIESTETA - Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych (cieki wodne, żyły wodne), określa ich głębokość, wydajność i jakość wody, ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne, wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych, bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

Stowarzyszenie Radiestetów Warszawskich
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Radiestetów Warszawskich i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo Mazowieckie.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Zbigniew Wojdak.
Reprezentuje członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

       Stowarzyszenie Radiestetów Warszawskich

Zrzesza i współpracuje z radiestetami o bogatym doświadczeniu oraz minimum kilkunastoletnim stażem w zawodzie radiestety

1) Celem działania Stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu wszelkich problemów w dziedzinie radiestezji poszerzanie przez członków Stowarzyszenia wiedzy o dziedzinie jaką jest radiestezja. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ekspertyz mieszkań i terenów pod zabudowę oraz tyczenia ujęć wody, kursów, seminariów, warsztatów jak również odczytów prelekcji konsultacji. Wydawanie publikacji związanych z radiestezją i wykonywanie sprzętu radiestezyjnego.

2) Ponadto promowanie metod radiestezyjnych (wahadełko) dla harmonijnego zorganizowania przestrzeni w mieszkaniach lub na działkach budowlanych dla komfortu i zdrowia ludzi

         

 

Psychotronika, różdżkarstwo - to nie tylko wahadełko.

cieki wodne warszawa, radiesteci warszawa, radiesteta mazowieckie, radiestezja mazowieckie, różdżkarstwo warszawa, wahadełko warszawa, żyły wodne warszawa